Besluiten van de Tweede Kamer en Decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam (1798-1801)

Titelbeschrijving
Besluiten van de Tweede Kamer en Decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen Volks.

Periodiciteit
Verschenen van 31 juli 1798 tot en met 18 september 1801 (38 delen).

Bibliografische beschrijving
In octavo. Ieder deel heeft een eigen titelpagina, opgesierd met medaillon waarop de vrijheidsmaagd en de Bataafse leeuw staan afgebeeld (de laatste voorzien van de Bataafse/Nederlandse vlag). Per deel is sprake van een doorlopende paginering.
De afleveringen beginnen met het motto ‘Gelykheid, Vryheid, Broederschap’, waarna dag en datum van de vergadering, alsmede de aanwezigen, worden genoemd. Zeer waarschijnlijk hebben ze een eigen titelpagina gehad, die bij het inbinden verloren is gegaan (zoals ook aangetroffen bij andere Decreeten).
De omvang van de afleveringen varieert sterk.

Boekhistorische gegevens
‘In den Haag, ter ’s Lands-Drukkery’.
Aanvankelijk was de oplage van de Decreeten (van de Nationale Vergadering) 2000 exemplaren, maar in april 1796 was dit aantal teruggebracht tot 750.
Saakes noemt in zijn Naamlijst van december 1798 de prijs van deel 1 à ƒ 1:19:8 (p. 505); in december 1801 deel 19-30 à ƒ 41:10 (p. 287); en in december 1802 deel 31-38 à ƒ 23:6 (p. 382). De Besluiten der Eerste Kamer waren aanmerkelijk duurder: Saakes noemt in december 1798 het bedrag van ƒ 6:8 voor het eerste deel (p. 505). De delen 37 en 38 kostten in december 1802 ƒ 10:2 (p. 382).

Inhoud
Na de staatsgreep van 12 juni 1798 kwam er een Intermediair Wetgevend Lichaam, dat overeenkomstig de staatsregeling van 1798 verkiezingen uitschreef voor een Vertegenwoordigend Lichaam. Dit nieuwe parlement kwam op 31 juli 1798 voor het eerst bijeen en verdeelde zich direct in twee kamers. De Eerste Kamer had het recht wetsvoorstellen in te dienen. De Tweede Kamer moest deze bekrachtigen. De Tweede Kamer koos ook op voordracht van de Eerste Kamer het uit vijf leden bestaande Uitvoerend Bewind. Dit werd bijgestaan door agenten (ministers). Daarnaast besliste het Vertegenwoordigend Lichaam over de oorlogsverklaring, het sluiten van verdragen, het leger en financiële zaken.
Op 18 september 1801 vond met steun van de Fransen een nieuwe staatsgreep plaats. Deze keer van het Uitvoerend Bewind, dat buiten het parlement om een nieuwe, behoudender grondwet wenste in te voeren.
De besluiten en decreten zijn voorzien van de overwegingen, eventuele missiven, rapporten en andere stukken die bij de besluitvorming een rol hebben gespeeld. Uit de verslaglegging wordt duidelijk wie welke standpunten heeft ingenomen, wie voorstellen hebben ingediend etc.
De verslagen van zowel de Eerste als de Tweede Kamer zijn ontsloten in separaat uitgegeven bladwijzers of registers.

Relatie tot andere periodieken
Voortzetting van de Decreeten van 4 mey tot 12 juny 1798.
Parallel aan deze reeks parlementaire verslaggeving over de Tweede Kamer verscheen in 38 delen de Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen Volks.

Exemplaar
Leiden, Universiteitsbibliotheek: 1382 F 17-21, 1382 G 1-23, 1382 H 1-10 (Tweede Kamer); 1380 H 14-19, 1381 F 1-19, G 1-20, H 1-17, 1382 F 1-17 (Eerste Kamer).

Literatuur
¶ Dagverhaal en Decreten der Nationale Vergadering 1796-1798, op www.dagverhaal.nl (01-01-2010).
¶ M. Schneider, De voorgeschiedenis van de Algemeene Landsdrukkerij (Den Haag 1939), p. 113 e.v.

Rietje van Vliet