Bezige (1779)

Titelbeschrijving
De Bezige.

Periodiciteit
Periodiek in 6 afleveringen, verschenen tussen 6 januari 1779 en 23 februari 1779.

Boekhistorische gegevens
De uitgever adverteerde voor dit blad in de Amsterdamsche Courant van 5 januari 1779:

Op Morgen den 6den January, word uitgegeven: by S. Sant, Boekverkooper te Hoorn, voor 1 en 1 halve Stuiver, het eerste Vertoog van het werk De Bezige genaamd, waar van de Inleiding by gem. en volgende Boekverkoopers alsnog Gratis te bekomen is, als te Amsterdam by A.E. Munnikhuizen, Wezel en Verlem; en Gartman […].

De boekverkoper Stefen Sant, te Hoorn is in de NCC of STCN niet bekend.
Zwaneveld, aan wie deze informatie is ontleend, schrijft verder:

Of the four cases in which he [boekverkoper A.E. Munnikhuijsen] figures […], the most interesting one is that of a new spectatorial magazine entitled De Bezige […], published by bookseller S. Sant of Hoorn. […] In a second announcement [in de Amsterdamsche Courant van 1779], placed on 11, 16 and 23 February 1779 to announce the completion of six issues of De Bezige, Munnikhuisen’s name is missing from the list of Amsterdam correspondents. A sign of failure in his selling power? Or of scepticism on Munnikhuisen’s part about the durability of such publications? (p. 47).

Inhoud
In de advertentie van de Amsterdamsche Courant van 11 februari 1779 worden aan de tot dan verschenen afleveringen de volgende beknopte beschrijvingen toegekend:

No. 1, de Verkwister; No. 2, ’t Vervolg; No. 3, de Schilder die Iemand en Niemand behaagde; No. 4, Bedenkingen over de cretiken [sic] van dit Werk; No. 5, de Gierigaard, en No. 6, aan alle Weldoenders, alles o een vrolyke en aangenaame trant beschreven en met Historien hier toe betrekkelyk doormengt, dienende tot vermaak en stigting van den Lezer.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Literatuur
¶ A.M. Zwaneveld, A Bookseller’s Hobby-Horse, and the Rhetoric of Translation. Anthony Ernst Munnikhuisen and Bernardus Brunius and he first Dutch Edition of ‘Tristram Shandy’ (1776-1779) (Amsterdam 1996), p. 47, 166.

André Hanou