Bijdragen ter bevordering van Godsdienst en Goede Zeden (1804)

Titelbeschrijving
Bijdragen ter bevordering van Godsdienst en Goede Zeden.

Periodiciteit
Slechts het ‘1ste Stuk’ van dit blad is bekend, via Saakes’ Naamlijst van februari 1804 (p. 9). De informatie in dit lemma is aan deze bron ontleend.

Bibliografische beschrijving
In octavo.

Boekhistorische gegevens
Rotterdam, Nicolaas Cornel en Jacob van Baale. De prijs bedraagt 16 stuivers.

Inhoud
De inhoud van deze eerste aflevering wordt opgegeven bij Saakes:

De twee verschillende Levenspaden. Eenige Brieven over de Hedendaagsche Verlichters, of Ongelovigen. Twee Vrienden, door Deugd en Rijkdom gelukkig. Gedachten, aan Jesus toegewijd. Eenige Aanmerkingen over het Menschlijk Hart. Het geluk van den Middelstand, in de beoefening van den Godsdienst. Gedachten over het Lezen van Gods Woord. De Zwaarmoedige. Betoog van de onsterflijkheid der Ziel. Bedenkingen over het Zelfs-Bedrog, enz.

Dit alles (vooral het tweede item) wijst in de richting van een protestant-orthodox blad.

Exemplaar
Geen exemplaar bekend.

André Hanou