Bileams Eselinne (1795)

Titelbeschrijving
Bileams Eselinne aan Cornelis Byl, in antwoord op zyn Bataafsche Voorligter.

Periodiciteit
Saakes maakt zijn Naamlijst van september 1795 melding van ‘No 1 en 2’ van dit periodiekje (p. 175).

Bibliografische beschrijving
Vier pagina’s in octavo.
Volgens de advertentie in de Amsterdamse Courant van 10 september 1795 waren de nrs. 1 en 2 voor 1½ stuiver verkrijgbaar bij de Amsterdammers ‘Wynands, Keyser, Mens, van Gulik, Holtrop, Gartman, Drayer, van der Kroe, B. Ouwerkerk, op de Zeedyk, en verder alom’.

Inhoud
Onder de kop ‘Heil en broederschap!’ en ondertekend door ‘Grauwtje’ vaart de ezelin van Bileam uit tegen de profetische, politiek-radicale boodschap van Cornelis Byl, vervat in diens Bataafsche Nationaale Voorlichter (1795).
De profeet Bileam heeft namelijk ‘in de hemelsche stallen’ de ezelin verzocht op dit blad te reageren. De ezelin heeft samen met andere dieren (de leeuw van St. Markus, het varken van St. Anthonius, de os van St. Lukas enzovoorts) het blad van Byl gelezen. Zij zijn beledigd. De boodschap van Byl heeft niets met echte profetie te maken. Het is allemaal stukken idioter dan wat Ludeman en de profeet van de Overtoom hebben beweerd. Had hij zich beperkt tot hun niveau, dan was tamelijk onschadelijk geweest.

Exemplaar
Amsterdam, Universiteitsbibliotheek: Pfl. T x 25 (onduidelijk of dit nr. 1 of 2 betreft).

André Hanou