Blaazende Nieuws-Post (1795-1814)

Titelbeschrijving
De Blaazende Nieuws-Post.

Periodiciteit
Gezien de data van de bewaard gebleven exemplaren is het een op maandag verschijnend weekblad. De datering is gebaseerd op de afleveringen van het IISG. Het blad zal bij keizerlijk decreet van 14 december 1810 samen met vele andere tijdschriften zijn verboden, maar beleefde kennelijk enkele jaren later zijn comeback.

Bibliografische beschrijving
In kwarto; 4 pagina’s per aflevering. Het titelblok geeft een afbeelding van een blazende bode te paard, waaromheen de titel, nummering en datumaanduiding gegroepeerd zijn.

Boekhistorische gegevens
Colofon: ‘Gedrukt by J. de Vogel en Comp. Boek- en Plaatdrukker in de Nieuwe Leliestraat, by de Prinsegragt’.

Inhoud
Het bestudeerde Haagse exemplaar uit 1807 geeft allereerst lokaal, Amsterdams nieuws voor de volksklasse (een meisje is van de stoep gevallen op de Brouwersgracht en heeft haar been gebroken; dieven hebben in de Looierstraat de was van de stokken gelicht; het wekelijkse aantal doden te Amsterdam). Daarna volgt nieuws uit Hollandse steden. Het grootste deel hiervan behandelt de gevolgen van de ramp van Leiden (1806) en de in verband daarmee genomen maatregelen.

Exemplaren
¶ Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: Pfl. 23347 (nr. 3 uit 1807)
¶ Amsterdam, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG): PM 198, nr. 6 (9 februari 1795), nr. 45 (6 november 1797), nr. 46 (17 november 1800), 25 november 1813, nr. 6 (7 februari 1814), nr. 8 (21 februari 1814)

André Hanou