Blafkaaker (1759)

Titelbeschrijving
¶ De Blafkaaker, rabbelende en knabbelende Over het Merg van gereede en ongereede gladde en aangenaame Kost.

Periodiciteit
Wekelijkse frequentie. De verschijningsdag is maandag, aldus de Oprechte Haerlemse Courant van 6 februari 1759, waarin overigens voor nr. 3 wordt geadverteerd. Het bewaard gebleven exemplaar is nr. 5: de laatste aflevering?
Gezien het vermoedelijke karakter van de Blafkaaker als geheel, kan het hier ook gaan om een beperkte reeks nieuwspamfletten.

Bibliografische beschrijving
In octavo.

De pagina’s van nr. 5 hebben een rouwrand, met doodskopjes. Een aantekening bij het Haagse exemplaar geeft een indicatie van de betekenis van de letters in de rouwrand (per pagina verschillend):

Boekhistorische gegevens
Colofon: t’Amst. by Magerus, en in ’sHage by P. Servaas. Martinus Magerus en Pieter Servaas staan beiden bekend als drukkers/uitgevers van almanakken, aldus A.J. Servaas van Rooyen (1906/07).
Genoemde advertentie geeft als verkooppunten: ‘te Delft by Smout; Rotterdam de Wed. De Vuyk, Dord van Braam; ’s Hage Servaas; Leyden Haak’.
Prijs: 1 stuiver.

Inhoud
Het motto is in de nrs. 3 en 5: ‘Het is niet anders’.
Het woord ‘blafkaker’ betekent: snoever, opschepper, blaaskaak. Deze titel is vooralsnog moeilijk te rijmen met de inhoud van het geheel.
Nr. 5 heeft het overlijden van Anna van Hannover tot onderwerp (sterfdatum 12 januari 1759; begrafenis 23 februari 1759). Ze was vier weken ziek geweest, stond er te lezen in de Amsterdamse Courant van 16 januari 1759. Haar voortvarende, anti-Franse beleid was niet onomstreden. In nr. 5 zijn ook afgedrukt de melodieën van twee treurmarsen die door militaire korpsen bij de uitvaart gespeeld zouden zijn.

Exemplaren
¶ Den Haag, Haags Gemeentearchief: sign. 19-07-34 : R c 149 (nr. 5)
¶ STCN 395473799 (nr. 5).

Literatuur
¶ A.J. Servaas van Rooyen, ‘Uit den ouden tijd 33. Iets over Haagsche en andere almanakken in de 18e eeuw’, in: De Hollandsche Lelie 20 (1906-1907), p. 642-646.

Rietje van Vliet
update m.m.v. Jac Fuchs 1-7-2023