Boere Schuit-Praatje, gehouden tusschen Lou, Maarten, Aagt (1747)

Titelbeschrijving
Boere Schuit-Praatje, gehouden tusschen Lou, Maarten en Aagt; Varende na Amsterdam.
¶ Titel nr. 2: Vervolg van het Boere Schuitpraatje, gehouden tusschen Lou, Maarten en Aagt; varende na Amsterdam. En nu wederom van daar, nevens een Koopman, uit de zelve Stad.

Periodiciteit
Of er meer is verschenen dan deze 2 nrs., is niet bekend. De datering is op grond van de inhoud van het periodiekje: die verwijst naar de situatie in het land en in Amsterdam, kort na het herstel van Oranje als stadhouder (1747).

Bibliografische beschrijving
Beide in octavo gedrukte afleveringen tellen 16 bladzijden (elk gepagineerd 1-16). Het titelblok is gelijk aan de bewoordingen van de twee titels.

Boekhistorische gegevens
Impressum: ‘Te Middelburg, By Cornelis Jacobsen’.

Inhoud
Het boerenpaar Maarten en Aagt, vergezeld van hun buur Lou, allen uit de buurt van Amsterdam, varen naar de stad om kermis te vieren. Het is de vraag of de kermis wel doorgaat: wegens de rellerige situatie bij het herstel van de prins is het publieke leven soms stilgelegd (de komedie is gesloten). Maar er zijn nog andere mogelijkheden tot vermaak. Tijdens de tocht spreekt men over de afpersingen door de pachters, en de oorlog tegen de Fransen. De prins zal dat wel oplossen. Er is enige bezorgdheid over de houding van de katholieken.
Op de terugweg heeft een Amsterdamse koopman zich bij het gezelschap gevoegd. Deze beklaagt zich over het schandaleuze gedrag en de buitensporigheden van de rijken. Hierbij komen de nodige roddels aan de orde: een Pommerse mof, rijk geworden als zetter; een zwanger gemaakt meisje uit Maarssen.
Het geheel heeft de functie van een nieuwsblad voor het volk. Beide conversaties zijn op rijm.

Exemplaren
STCN 157262901 en STCN 15726310X
¶ Full text nr. 1 en nr. 2

André Hanou