Bondelken van fraaije Mengel-Stoffen (1722)

Zie Weekelyksche Uitspanning (1722).