Boot van Charon (1814)

Titelbeschrijving
De boot van Charon.
¶ De titel van nr. 1 vervolgt met: Eerste Lading, Gedestineerd naar de Hel; waarin: Napoléon Buonaparte, verder: ’s Lands Dieven, Aards-Geweldenaars, Eervergeten Amptenaaren, Landverraders, Vloekgenoten, en verdere Bedervers en Uitputters van ons dierbaar Vaderland.
¶ De titel van nr. 2 vervolgt met: Tweede Lading, Gedestineerd naar de Hel; waarin: Joseph en Jerôme Buonaparte, de Prins van Eckmuhl, een zogenaamde Vroome, Fransche Helden, een Corps Douanen, Hommes des Loix, Fransche Avoués en Ridders; Huighelaars; en verdere Ondermijners van ’s Volks Geluk en Welvaart.

Periodiciteit
In de Tweede Lading wordt nog een derde ‘Lading’ (= aflevering) aangekondigd, die mogelijk nooit verschenen is: ‘NB. Binnen kort, Charons derde Lading; op een nieuwe wijze’ (p. 7). Saakes noemt in zijn Naamlijst nr. 3 van 1814 de twee eerste ladingen (p. 24).
Lading 1-2 zullen in ieder geval vóór 30 mei 1814 verschenen zijn, omdat in de Tweede Lading gezegd wordt dat de Fransen Hamburg nog verdedigen tegen de geallieerden. Pas op genoemde datum ontruimden de Fransen die stad.

Bibliografische beschrijving
De afleveringen bevatten elk 8 afzonderlijk gepagineerde bladzijden in octavo. De eerste bladzijde is de titelpagina; op p. 3 staat een short title.

Boekhistorische gegevens
De titelpagina meldt: ‘Alom in Nederland. De Prijs is 2 Stuivers’.
De colofons geven echter: ‘Te Amsterdam, bij A. Vink, Boekverkoper, op den hoek van de Oude Doelenstraat. 1814’.
Getuige het Amsterdamse exemplaar is de Eerste Lading herdrukt.

Inhoud
De inhoud sneert naar, uiteraard, Napoleon; en naar diens trawanten zoals Molitor, Davout en vele anderen.
Het geheel heeft de vorm van poëzie (de eerste aflevering heeft twaalf strofen van acht regels); ‘Kan gezongen worden op de wijze: van den Helschen Wagen’.

Exemplaren
¶ Amsterdam, Universiteitsbibliotheek: Br. 1255-2 (Eerste lading, 2e druk) en 1255-3 (Tweede Lading)
¶ Full text Eerste Lading en Tweede Lading

André Hanou