Braabantschen Spectaator (na 1735)

Titelbeschrijving
Braabantschen Spectaator.
¶ De titel is conform de spelling in de autobiografie van Willem van Minderen.

Periodiciteit
Van Minderen meldt dat hij na de dood van zijn vriend Justus van Effen in 1735, ten vervolge van diens Hollandsche Spectator, een Braabantschen Spectaator zou zijn begonnen.
Het is niet nodig een onderzoek in te stellen naar deze periodiek. De autobiografie wordt door kenners beschouwd als een fake (hetgeen inderdaad vrij snel duidelijk is, alleen al wegens het imitatie-zeventiende-eeuws).

Literatuur
¶ Willem van Minderen (1701-1766), Autobiografie verzorgd, geannoteerd en ingeleid door Jacques J.M. Baartmans (’s-Hertogenbosch, Het Noordbrabants Genootschap, 2001), p. 42, 48-50.

André Hanou