Brief van een Hollandsch Koopman (1758)

Titelbeschrijving
Eerste Brief van een Hollands Koopman aan een van zyn goede vrinden over de gegrondtheid van ’t credit van Frankryk en Engeland, als mede over de publycque fondsen van die twee koningryken, en over ’t  belang dat de onderdanen van den staat ’er in hebben.

Periodiciteit
De datering is van de STCN.
Het verschijnen van een tweede ‘Brief’ was al gepland toen de eerste uitkwam: zie het einde van de colofon (zie hieronder). Van die tweede brief is echter geen exemplaar bekend. Waarschijnlijk had de auteur de bedoeling een reeks brieven uit te geven, met als onderwerp financieel-economische problemen.

Bibliografische beschrijving
Tekst in octavo, in 34 doorgenummerde pagina’s.

Boekhistorische gegevens
Colofon (op de titelpagina):

Te bekomen tot Leeuwaarden by H.A. de Chalmot en Comp., Amsterdam Tongerloo, Houttuin, de Groot, Onder de Linde, Esveld, Meyer, Baalde en de Wit, Leiden Lugtmans, Wishof, de Pecker en Luzak, Utrecht Broedelet, Besseling, Paddenburg, Visch en Muller, Rotterdam Beman en Losel, Delft Sterk, Haarlem Bosch en Marshoorn, ’s Hage de van Thols en van der Os, Dord Blussé en Wittich, Middelburg Gillissen, Deventer de Vries, Zwol Rojaards en Clement, Aarnhem Nèbe, Nymegen Heymans, Groningen Barlinkhof, Bolt, Crebas en Huising, Franeker Hoitsma, Harlingen van der Plaats en Schiere, Sneek Zeilstra, Doccum Schuil, Workum Olingius, en op ’t Heerenveen Roorda, zullende by bovengemelde Boekverkopers binnen kort meede de Tweede Brief te bekomen zyn.

Inhoud
Helder betoog over de redenen waarom beleggingen in staatsfondsen van de Republiek slechts 2 procent doen; in Frankrijk en Engeland echter meer. Dit leidt tot een onderzoek naar de financiële zekerheid van die landen en naar de achtergronden van de economie, hier en daar, in verleden en heden. Soms worden daarbij de volkskarakters van die verschillende naties betrokken.

Exemplaar
Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: PFL. 18653

André Hanou