Brief-Wisselinge Gehouden tusschen eenen Beminnaar Der Christelyke Waarheid , en eenen Geleerden Jood (ca 1742)

Titelbeschrijving
Brief-Wisselinge Gehouden tusschen eenen Beminnaar Der Christelyke Waarheid, en eenen Geleerden Jood Over voorname geschillen der Joodsche en Christen Godsdienst.

Periodiciteit
De Brief-Wisselinge omvat 11 brieven van wisselende lengte, zonder datering, echter op verschillende plaatsen verwijzend naar de Uitnodigingsbrief, van den geleerden jood (1742).
Aangezien de Vyfde brief van eenen Beminnaar als ondertitel heeft Strekkende tot slot der briefwisselinge met hem gehouden, zijn de teksten in het geraadpleegde exemplaar waarschijnlijk alles wat is verschenen.
Vermoedelijk kwamen de brieven wekelijks uit, zoals dat ook het geval was bij een andere briefwisseling, volgend op de Uitnodigingsbrief.

Bibliografische beschrijving
In octavo. Het geheel bevat II (titelpagina) + 8 (Antwoord-brief […] op de Uitnodigings Brief, ondertekend ‘Tandem bona causa triumphat’) + 88 bladzijden.

Boekhistorische gegevens
Uitgave van vermoedelijk de Amsterdamse uitgever Hendrik Vieroot. Zijn naam wordt een maal genoemd. Bovendien was Vieroot ook de uitgever van de Uitnodigingsbrief.

Medewerkers
Het is niet mogelijk een verschil in stijl of zelfs in standpunt bij de twee correspondenten vast te stellen. Men kan vermoeden dat er slechts één auteur is. Zijn naam is te vinden onder de vijfde brief: Jacob FUNDAM (ca. 1700-?), een ‘bekeerde’ Amsterdamse jood. Hij had in 1737 reeds een blad gepubliceerd dat een zekere verwantschap vertoont: de Schatkamer der Talmud (1737).

Inhoud
Theologische discussie zonder duidelijk focus. Beider argumentatietrant lijkt eerder tot doel te hebben op scherpzinnige wijze allerlei duistere bijbelpassages van commentaar te voorzien, dan basisvragen op te lossen.

Exemplaren
STCN 244370508
Full text

André Hanou