Briev, van eenen Leeraar der Hervormden uit Amsteldam (1742)

Zie Uitnodigings-brief, van den Geleerde Jood (1742).