Buitengewoone Hollandsze Weeklyksze Nieuws-Vertelder (1759-1760)

Titelbeschrijving
De Buitengewoone Hollandsze Weeklyksze Nieuws-Vertelder

Periodiciteit
Er zijn slechts twee genummerde en gedateerde afleveringen bekend: nr. 8 (24 februari 1759) en nr. 10 (8 maart 1760). Dit doet vermoeden dat de frequentie zeer onregelmatig was. Ook de inhoud wijst erop dat de afleveringen gelegenheidsuitgaven zijn. Wanneer die zijn verschenen, is niet bekend.

Bibliografische beschrijving
Eenzijdig bedrukte folio-uitgave (h 490mm × b 370mm).
De broodtekst van nr. 8 is gezet in de fraktur-letter, in twee kolommen, met een rouwrand omlijst, en bevat twee houtsneden met sterfbed en rouwstoet als illustraties. 
Nr. 10 is moderner vormgegeven: gezet in romein, eveneens in twee kolommen maar wel omlijst door een oranje/bruingekleurde sierrand met strik. Bovenin Apollo met enige musicerende muzen aan weerszijden van het gevleugelde paard Pegasus op de Parnassus. 

Boekhistorische gegevens
Het colofon van nr. 8 luidt: ‘t’Amsterdam, gedrukt by de Erve de Wed: JACOBUS van EGMONT: Op de Reguliers Breê-Straat’.
Nr. 10: ‘t’ Amsterdam, gedrukt by de Erve de Wed. JACOBUS van EGMONT’.

Medewerkers
Het is niet duidelijk of Frederik BERKENKAMP, de vermoedelijke auteur van de Hollandschen Weeklykschen Nieuws-Vertelder (1757-1791)ook de Buitengewoone Hollandsze Weeklyksze Nieuws-Vertelder heeft geschreven.

Inhoud
Nr. 8 heeft betrekking op de gebeurtenissen tussen het overlijden van prinses Anna van Hannover op 12 januari 1759 en haar begrafenis op 23 februari.
Nr. 10 is opgezet als een nieuwsblad met uitsluitend een beschrijving van de feestelijkheden rond het huwelijk tussen de zeer muzikale prinses Carolina van Oranje-Nassau en Karel Christiaan van Nassau-Weilburg in de Grote Kerk te Den Haag op 5 maart 1760.

Relatie tot andere periodieken
Bijblad van de Hollandschen Weeklykschen Nieuws-Vertelder (1757-1791), een weekblad dat eveneens werd uitgegeven door de erfgenamen van weduwe Jacobus van Egmont.

Exemplaren
¶ Amsterdam, Rijksmuseum/Rijksstudio, inv. nr. RP-P-OB-84.512 (nr. 8) en RP-P-OB-84.555 (nr. 10)
¶ Full text nr. 8 en nr. 10.

Rietje van Vliet
05-05-2023