Buytenlands Letternieuws (1743)

Titelbeschrijving
Buytenlands Letternieuws, ofte korte Inhoud der voornaamste Werken, welke daaglyksch in alle Deelen van Europa gedrukt worden, tot nut der Minnaars van Geleerdheid by een verzameld, en in ’t ligt gegeeven.

Periodiciteit
In de Leydse Courant van 14 januari 1743 wordt geadverteerd voor nr. 2 van dit maandagse weekblad, in de Oprechte Haerlemsche Courant van 5 maart 1743 voor een nieuw vervolg. Dit betekent dat er minimaal 9 à 10 afleveringen zijn verschenen.

Bibliografische beschrijving
In octavo.

Boekhistorische gegevens
Genoemde advertenties zijn geplaatst door Gerrit de Groot, boekverkoper op de Heiligeweg in Amsterdam. Hij was tevens uitgever van het geleerdenblad Republyk der Geleerden, of Boekzaal van Europa (1718-1774). De prijs per aflevering bedraagt 2 stuivers.
In de Leydse Courant worden tevens als verkopers genoemd:

Haarlem, J. Bosch, Leyden, P. Bonk, ’s Gravenhage C. Boucquet, Delft R. Boitet, Rotterdam J.D. Beman, Dordregt J. van Braam, Middelburg A. Moerkamp, Gouda A. Staal, Utrecht M. Visch &c.

Inhoud
De Oprechte Haerlemsche Courant meldt dat in dit geleerde werk men ‘een korte Schets [vindt] van alle de voornaamste Boeken, die binnen en buyten ’s Lands gedrukt worden’.

Exemplaren
Geen exemplaar gevonden.

Rietje van Vliet