Bybelsche Taferelen (1773-1774)

Zie Proeven van Bybelsche Taferelen (1773-1774).