Bylaagen, no. 1, op de Boeren-Catechismus (1793)

Titelbeschrijving
Bylaagen, No. 1, op de Boeren-Catechismus.

Periodiciteit
Van deze Bylaagen is slechts de eerste aflevering bekend. In de Naamlyst van Saakes wordt deze genoemd mei 1793, tegen een prijs van twee stuivers (p. 311). Aldaar blijkt, december 1793, ook een bijlage C bestaan te hebben (p. 376).

Bibliografische beschrijving
Uitgave in octavo, gepagineerd 1-12.

Boekhistorische gegevens
De uitgever van de Boeren-Catechismus en de Bylaagen was volgens de Naamlyst van Saakes van mei 1793: J.F.J d’Agé, te Den Haag.

Inhoud
De uitgave bevat documentatie uit de periode februari-maart 1793, over de oorlogvoering in Brabant tegen de Fransen. Het betreft de correspondentie van generaal-majoor C. de Boetzelaar, de Franse maarschalk Berneron, en de prins van Oranje.

Exemplaar
Utrecht, Universiteitsbibliotheek: Br. 127-8.

André Hanou