Catalogue Raisonnée d’une Collection de Tableaux (1783)

Titelbeschrijving
Catalogue Raisonnée d’une Collection de Tableaux, peints par les plus fameux artistes de ce paix.

Periodiciteit
Periodiciteit wordt gesuggereerd door het ‘No. 2.’ voorkomend op de titelpagina van wat men op grond van die nummering zou moet beschouwen als een tweede aflevering. Het is echter geen periodiek, maar het zijn twee verschillende pamfletten: het ene is een reactie op het andere.

Boekhistorische gegevens
Impressa: ‘En Hollande. 1783’.

Medewerkers
De auteur zou Rijklof Michaël VAN GOENS (1748-1810) zijn geweest, aldus de schrijver van de Beredeneerde catalogus eener verzameling van schilderyen (1783), maar zelf ontkende Van Goens dit ten stelligste.

Inhoud
De twee afleveringen komen uit zeer verschillende politieke hoek. De eerste is geschreven in het Frans en de tweede in het Nederlands. De eerste is antipatriots. De tweede is patriots, gericht tegen de eerste, en suggereert om propandistische redenen dat het een vervolg betreft.

Relatie tot andere periodieken
Een tegenschrift is de Beredeneerde catalogus eener verzameling van schilderyen, der eerste meesters van Nederland (’s Hage, by Th. P. van Os, en voorts alomme in Nederland [1783]).

Exemplaren
¶ Den Haag, Koninklijke Bibiotheek: PFL. 20417 (nr. 1), PFL. 20421 (nr. 2).
¶ Full text nr. 1 en nr. 2

Literatuur
J.I. van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche letteren, deel 2 (Leiden 1885), p. 134-135.

André Hanou