Chicaneur du Monde (1762)

Titelbeschrijving
Le Chicaneur du Monde.

Periodiciteit
Het verschijnen van nr. 1 wordt aangekondigd in de Opregte Groninger Courant van 2 november 1762. Aangezien nr. 2 als enige bewaarde aflevering ongedateerd is en geen informatie geeft over de verschijning, is het onmogelijk de periodiciteit vast te stellen.

Bibliografische beschrijving
Nr. 2 telt 8 bladen in octavo, gepagineerd 13-26 (met twee blanco pagina’s op het einde) en gesigneerd B. Nr. 1 zal dus 12 pagina’s geteld hebben, eventueel met een ongenummerd voorwerk.
De lay-out is eenvoudig maar gebalanceerd. De bladspiegel 125 x 70 mm.

Boekhistorische gegevens
Het colofon geeft aan dat het tijdschrift ‘word uytgegeven te Groningen by Lubbartus Huising’, en dat het verder te koop is bij drie andere Groningse boekverkopers: C. Barlinckhof, H. Spandaw en J. Bolt, en in Amsterdam bij S.J. Baalde.
De prijs is 1½ stuiver. Er was dan al een Voorberigt verschenen, waarvan ‘nog eenige, dog zeer weynig’ exemplaren te koop waren aan 1 stuiver.

Medewerkers
Onbekend. Het artikel in nr. 2 geeft de indruk dat het tijdschrift wordt uitgegeven door een ‘Genootschap’ dat verder geen naam heeft en net is opgericht. Goed mogelijk dat het om het initiatief van één enkele persoon gaat.

Inhoud
Ondanks de Franse titel is nr. 2 volledig in het Nederlands.
Nr. 1 wordt beschreven in de advertentie in de Opregte Groninger Courant als ‘zynde een brief aan of toetsteen voor het genootschap, door Le chicaneur du chicaneur’, waarin de anonieme ‘chicaneur du chicaneur’ de zin van het genootschap in vraag stelt.
Nr. 2 wordt volledig ingenomen door een antwoord op nr. 1. Het Genootschap is bedoeld ‘om ons zelf te oeffenen, en der wereld eenig nut en vermaak te zoeken toe te brengen’, als instrument voor ‘de Leden van deze Hoge School’ – ongetwijfeld wordt de universiteit van Groningen bedoeld.
Het gebruik van het woord ‘Chicaneur’ (haarklover) in de titel geeft aan dat dit tijdschriftje aansluit bij de spectatoriale traditie.

Exemplaren
Antwerpen, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience: 816453 (nr. 2; het enige bekende exemplaar) 

Literatuur
¶ L. Nierynck, ‘Krantencuriosa uit de verzameling van Louis Nierynck (deel 44)’ in: Au Courant 16 (2001) 2, p. 5.

Steven Van Impe