Christelijke Voorraad-Schuur (1800)

Titelbeschrijving
Christelijke Voorraad-Schuur, of Bijdragen tot Bevordering en Beoefening van ware Godvrugt.

Periodiciteit
Saakes noemt in zijn Naamlijst van 1800 de eerste aflevering van dit blad, met de toevoeging ‘’t welk Maandelijks met een Stukje zal worden vervolgd’ (p. 134). Deze Voorraadschuur is echter leeg gebleven; gezien de observatie bij Saakes december 1800 (p. 189): ‘is niet verder vervolgt’.

Bibliografische beschrijving
In octavo.

Boekhistorische gegevens
Den Haag, wed. J.P. Wijnands. Nr. 1 kostte volgens Saakes’ Naamlijst 8 stuivers.

Exemplaar
Geen exemplaar bekend.

 André Hanou