Christelijke Voorraad-Schuur (1800)

Titelbeschrijving
Christelijke Voorraad-Schuur, of Bijdragen tot Bevordering en Beoefening van ware Godvrugt.

Periodiciteit
Op 3 maart 1800 wordt er in de Nieuwe Haagsche Nederlandse Courant geadverteerd voor nr. 1 (‘stukje’). Saakes noemt in zijn Naamlijst van 1800 de eerste aflevering van dit blad, met de toevoeging ‘’t welk Maandelijks met een Stukje zal worden vervolgd’ (p. 134). Deze Voorraadschuur is echter leeg gebleven; gezien de observatie bij Saakes december 1800 (p. 189): ‘is niet verder vervolgt’.

Bibliografische beschrijving
In octavo.

Boekhistorische gegevens
Den Haag, wed. J.P. Wijnands. In de advertentie in de Nieuwe Haagsche Nederlandse Courant worden diverse verkoopadressen in Holland, Utrecht en Zeeland genoemd.
Nr. 1 kostte volgens Saakes 8 stuivers.

Inhoud
De informatie over de inhoud van het blad in genoemde advertentie is tamelijk inhoudsloos:

De Schryvers vleyen zich door dit Werk […] hunne Mede-Christenen op te leiden en tot nut te zyn, daar de inhoud volkomen aan den Tytel beantwoord.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

 André Hanou