Christenvriend (1801)

Titelbeschrijving
De Christenvriend.

Periodiciteit
Van dit blad is niets méér bekend dan dat de nrs. 1-4 zijn geweest, aldus Saakes in zijn Naamlijst van oktober 1801 (p. 265).

Bibliografische beschrijving
In octavo.

Boekhistorische gegevens
Het blad was volgens Saakes ‘te bekomen bij den Autheur, te Amsterdam in de Kleine Kattenburgerstraat’. De prijs voor de nrs. 1-4 bedroeg 6 stuivers.

Medewerkers
Saakes noemt als auteur: D. KUIPER.

Exemplaar
Geen exemplaar bekend.

André Hanou