Committé van Praatzaamheid (1796)

Titelbeschrijving
Het Committé van Praatzaamheid, of Zamenspraak tusschen Ruurd en Knelis.

Periodiciteit
De datering is gebaseerd op de Friesche Courant van 14, 17 en 24 september 1796, waarin geadverteerd wordt voor nr. 1 van dit zaterdags weekblad. Op 22 oktober 1796 wordt geadverteerd voor nr. 5. Eind oktober is er enige vertraging ontstaan, want op 29 oktober 1796 adverteert de uitgever dat nr. 6 ‘door ziekte van Ruurd’ nog niet af is, maar dat deze aflevering beslist woensdag in de winkel ligt en dat daarna de gebruikelijke frequentie zal worden hervat. Latere advertenties zijn niet aangetroffen.
De informatie uit dit lemma is gebaseerd op deze advertenties.

Boekhistorische gegevens
Het blad is uitgegeven door Johannes Seydel, boekverkoper op de hoek van de Koningstraat te Leeuwarden. Hij noemt als regionale verkoopadressen ‘Harlingen G.J. Stuurman, Franeker D. Romer, Sneek R. Bransma, Bolsward R. Looljinga en Dockum de Wed. H. Brouwer’.
Prijs per aflevering: 2 duiten.

Inhoud
Het overheidsbeleid in Friesland was anno 1796 voor burgers met gematigd revolutionaire, federalistische of stadhoudersgezinde opvattingen bijzonder repressief. In dat jaar waren in Friesland de radicale nationalisten na enkele staatsgrepen aan de macht gekomen. Dit Friese schrikbewind terroriseerde dorpen en steden via de Comités van Waakzaamheid, die politieke tegenstanders achter slot en grendel zetten.
De gebeurtenissen tijdens het schrikbewind vormen de achtergrond van het verder onbekend gebleven periodiek. De vraag is of Seydel, die ook uitgever was van de Friesche Courant (1795-1798) en overheidspublicaties drukte, het aandurfde om een blad uit te geven waarin kritiek geleverd werd op de overheid.

Exemplaren
Geen exemplaar gevonden.

Rietje van Vliet