Committé van Praatzaamheid (1796)

Titelbeschrijving
Committé van Praatzaamheid, of Zamenspraak tusschen Ruurd en Knelis.

Periodiciteit
Voor nr. 1 van dit blaadje wordt geadverteerd in de Friesche Courant van 24 september 1796. Hierin wordt gemeld dat er wekelijks op zaterdag een nieuwe aflevering zal verschijnen. Op 22 oktober 1796 wordt geadverteerd voor nr. 5. Een week later, zo blijkt uit de Friesche Courant van 29 oktober 1796, blijkt de productie van nr. 6 in de problemen te zijn gekomen. De aflevering was nog niet klaar, meldt de uitgever, maar zal er aanstaande woensdag beslist zijn, gevolgd door nr. 7 op de gebruikelijke zaterdag. Of beide afleveringen ooit zijn verschenen, is onbekend.

Boekhistorische gegevens
De adverteerder is Johannes Seydel, boekverkoper in Leeuwarden. Andere verkoopadressen zijn: ‘Harlingen G.J. Stuurman, Franeker D. Romer, Sneek R. Braunsma, Bolsward R. Looljinge en Dockum de Wed. H. Brouwer’. Prijs: 2 duiten.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Rietje van Vliet