Consideratien, op de zaak van den Hertog Louis van Brunswyk (1781)

Titelbeschrijving
Consideratien, op de zaak van den Hertog Louis van Brunswyk. Door ’t Genoodschap, Amore Patriae. 1781.
De titels van deze vermoedelijk als periodiek bedoelde uitgave variëren sterk. De hierboven genoemde titel is niet genummerd maar kan als nr. 1 worden beschouwd. Nr. 2 is: Consideratien, in hoe verre het verbieden van Naamlooze Geschriften dienstig is, En welke daar onder moeten begreepen worden. Door het Genootschap, Amore Patriae. 1781. Op de eerste pagina van deze aflevering vindt men namelijk ‘Consideratien. No. 2’.
Nr. 3 is niet teruggevonden. Daarna krijgt het periodiekje andere titels.
Nr. 4: Bedenkingen over het Politiek Vertoog, over het waar Systema van de Stad van Amsterdam, met relatie tot de algemeene belangens der Republiek, zoo als het zelve uit ’s Lands Historien kan worden opgemaakt. Benevens, enz. Uit de Papieren van een Regent, van eene voornaame Stad in een der Land-Provintien. 1781. Door het Patriottische Genootschap Amore Patriae. 1781. Op de eerste pagina van deze uitgave vindt men: ‘Bedenkingen. No. 4’.
Nr. 5: Het No. XVI. van de Ouderwetsche Nederlandsche Patriot, in zyn waar dagligt voorgesteld door het Patriottische Genootschap Onder de Zinspreuk: Amore Patriae. 1781, No. 5.

Periodiciteit
In de nrs. 2, 4 en 5 wordt aangegeven dat de tekst is goedgekeurd in de vergadering van het genootschap; respectievelijk op 16 oktober 1781, 30 oktober 1781, en 11 december 1781.
Het is niet helder in hoeverre deze reeks teksten uitgegeven door het genootschap Amore patriae werkelijk beschouwd kunnen of moeten worden als een periodieke uitgave.
Er worden in dit lemma, in dit geval, geen verdere gegevens opgenomen, wegens het dubieuze van de ‘periodiciteit’.

Inhoud
De titels en goedkeuringen lijken te betekenen dat het overigens duistere patriotse genootschap Amore Patriae de bedoeling heeft gehad periodiek commentaar te leveren op de contemporaine ontwikkelingen en op geschriften van de tegenpartij. Zoals op De Ouderwetse Nederlandsche Patriot (1781-1783) van Rijklof Michael van Goens, waarvan de titel vrijwel geheel terugkomt in de titel van de Bedenkingen.

Relatie tot andere bronnen
Een curieuze en niet geheel duidelijke reactie op het genootschap is het aan Nicolaas Hoefnagel toegeschreven pamflet Aan de wel edele groot achtbaare Regeering der stad Amsterdam; of Consideratien en Welmenend Advis van het Patriottisch Genoodschap Onder de Zinspreuk Pro Veritate, Pace, Libertate & Justitia (1781), maar niet van het anonieme Consideratien op de zaak van den Hertog Louis van Brunswijk door ´t Genoodschap Amore Patriæ, z.p.z.j. [1781] (Knuttel 19827).

Exemplaren
¶ Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: Pfl. 19817 (Consideratien nr. 1)
¶ Leiden, Universiteitsbibliotheek: Pfl. 1781:2 (Consideratien nr. 2); Pfl. 1781:4 (Bedenkingen)
¶ Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: Pfl. 19888 (Het No. XVI).
¶ Full text nr. 1, nr. 2, nr. 4 en nr. 5

André Hanou/Pieter van Wissing