Consideratien Over de voorvallende Staat-Zaken (1689)

Titelbeschrijving
Consideratien Over de voorvallende Staat-Zaken in Europa.

Periodiciteit
Maandblad, als zodanig opgezet (nr. 1, p. 29). Bewaard zijn de afleveringen ‘Voor de maand January, 1689’, februari-maart, mei, juni, juli, augustus-september.

Bibliografische beschrijving
In kwarto.
De eerste aflevering heeft II (titelpagina) + 36 bladzijden. De andere afleveringen zijn gepagineerd 1-36, 1-36, 1-38, 1-32, 1-42 (inclusief titelpagina).
Het titelblok bevat staat de titel, de naam van maand en jaar, plus een fleuron.

Boekhistorische gegevens
Impressum: ‘t’Amsterdam, By Johannes Landsmeer, Boekverkooper op den Dam, bezyden het Stadhuys, 1689’.

Inhoud
Nieuwsblad, met informatie over de ontwikkelingen en gebeurtenissen in met name Europese landen.

Exemplaren
STCN 158951999 en andere records
Full text

André Hanou