Courant der Nationale Vergadering (1796)

Titelbeschrijving
Courant der Nationale Vergadering, Representeerende het Volk van Nederland. Behelzende volmaaktelyk alles, wat in elke zitting van de Nationaale Vergadering, weetenswaardig en belangryks, voorvalt.

Periodiciteit
Voor dit weekblad wordt geadverteerd in de Goudasche Courant van 29 maart 1796. In andere kranten zijn geen advertenties waargenomen; de advertenties hebben steeds dezelfde tekst. De laatste advertentie staat in de Goudasche Courant van 13 juni 1796. 
Voor zover bekend zijn alleen nr. 6 (14 april 1796) en nr. 9 (2 mei 1796) bewaard gebleven. Hoeveel afleveringen er in totaal zijn verschenen, is niet bekend.

Boekhistorische gegevens
Volgens de NCC is het blad uitgebracht door Paul Etienne Briët, gevestigd in de Stilsteeg in Amsterdam. In genoemde advertenties staat hij als tweede genoemd in de lange lijst verkoopadressen:

Te Amsterdam by J. van den Burgh en Zoon, op ’t Water, P.E. Briet, in de Stilsteeg en van Hulst, op den Nieuwendyk, Haarlem J.J. Beets, in de Groote Houtstraat, Leyden van Tiffelen, ’s Hage J. Plaat, op de Kalvermarkt, Delft de Groot en M. Roelofswaart, Rotterdam de Wed. J.P. van Heel, in de Hoogsteeg, Dordrecht van Eysden en Bonte, Schiedam Poolman, Gouda W. Verblaauw, Gorinchem Horneer, Alkmaar Harencarspel, Enkhuizen Franx, Hoorn Vermandel, Leeuwarden Cahais, Harlingen van der Plaats, Franeker Romar, Groningen Zuidema, Zwolle Clement, Campen Brok, Deventer Brouwer, Nymegen van Goor, Arnhem Troost, Zutphen A. van Eldik, Harderwyk Kasteel, Utrecht de Wed. J. van Terveen en Zoon, Middelburg W.A. Keel, Vlissingen Corbelyn, Goes Huisman, Zierikzee A. De Vos, ’s Bosch Vieweg, Breda Ouhoop, Bergen op Zoom Riemsdyk en Bronkhorst.

Prijs per aflevering: 1 stuiver.

Inhoud
De advertentietekst meldt over de inhoud het volgende:

Deze Courant zal […] zodanig ingericht zyn, dat ‘er niets wezenlyks zal overgeslagen worden, en dus ook de minvermogende Burgers in staat gesteld worden, omme al het zaakelyke van de raadplegingen en besluiten der Nationale Vergadering te kunnen weeten. De raadplegingen en besluiten der voorgaende Weeken zullen ook op dezelfde wyze gedrukt en uitgegeven worden, ten einde de Burgers van Nederland in staat te stellen, zich deze nuttige Courant in zyn geheel te bezorgen.

Na de verkiezingen voor afgevaardigden werd op 1 maart 1796 de Eerste Nationale Vergadering geopend. De voornaamste taak betrof het ontwerp van een constitutie. Na veel geharrewar werd op 8 augustus 1797 een dermate ingewikkelde grondwet ter stemming ingebracht, dat die meteen werd verworpen.

Relatie tot andere periodieken
Concurrenten waren de periodiek verschijnende Decreeten der Nationale Vergadering (1796-1798) en het Dagverhaal der Handelingen van de Nationale Vergadering representeerende het Volk van Nederland (1796-1798).

Exemplaren
¶ Amsterdam, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG): NIBG (Perscollectie) PM 13292 

Rietje van Vliet