Courant tot Gemeene Best (1684)

Titelbeschrijving
De Courant tot gemeene best, Door den vermaerden Doctor Jan Alleman, Met den Druck gemeen gemaeckt, om de hedendaegsche Partye te bevredigen, en de Vereenighde Landen bestant te maecken dat sy de Maght van Vranckrijck niet hebben te vreesen.

Periodiciteit
Boven in het titelblok vindt men de opgave: ‘Anno 1684. No. 5.’.
Men kan desondanks twijfelen of dit wel een periodieke uitgave is geweest, aangezien er niet alleen geen andere afleveringen zijn te vinden, maar tevens omdat er van deze tekst ook versies voorkomen zonder nummeraanduiding. De berichten in deze courant, die overigens geen drukker of uitgever noemt, doen nogal fake aan.
Men kan dus vermoeden dat dit slechts een eenmalig satiriek spotblaadje is geweest, zoals bijvoorbeeld ook de Darmstadse Thee-Courant (1687) er een geweest is.

Bibliografische beschrijving
De aflevering telt 4 pagina’s in kwarto (zonder paginering).

Inhoud
De Courant bevat berichten vanuit verschillende provincies en vooral Hollandse steden. Tevens worden de standpunten van vroedschappen en krijgsraden weergegeven, die alle betrekking hebben op de lasten door toedoen van de oorlog (zoals door Oranje gewenst).
De berichtgeving is niet echt feitelijk maar eerder spottend van aard. Voorbeeld: ‘HOORN. Hier drincken ’er veel een glas wijn, want het niet goedt te maken is dat verbruyt is. ENCKHUYSEN. Wy bennen goede navolgers’.

Exemplaren
STCN 863788831, STCN 303345276 en STCN 863788238
Full text

André Hanou