Courante uyt Italien, Duytsland ende Nederlant (1623-1643 e.v.)

Titelbeschrijving
Courante uyt Italien, Duytsland ende Nederlant.
De inhoud van dit lemma gaat terug op Schotel (1868), die zich weer lijkt te baseren op het beschreven exemplaar in de Navorscher (1856). Sautijn Kluit (1872) kende de exemplaren in de Kungliga Biblioteket niet, maar heeft het door Schotel beschreven exemplaar evenmin kunnen traceren.

Periodiciteit
Zowel de Navorscher (1856) als Schotel (1868) beschrijft de aflevering van 18 december 1634 (nr. 51). De krant verscheen wekelijks.

Bibliografische beschrijving
Schotel: ‘Een half vel schrijf-formaat’.

Boekhistorische gegevens
De Navorscher (1856) meldt: ‘Tot Delff, Gedruct bij de Weduwe van Jan Andriesz. Cloeting, Boeck-Verkoper aen ’t Marct-velt in ’t Gulden A.B.C.’.

Inhoud
De krant ‘behelst berigten uit Ulm, Neurenbergh, Duringen, Kissingen, Leipzig, Keulen en Luik van den 26sten November tot den 9den December. De laatste kolom bevat berichten over Nederland. In de Navorscher is dit Nederlandse nieuws integraal overgenomen.

Relatie tot andere periodieken
De krant is een voortzetting van een krant die zonder titel verscheen maar die wegens de kop van het eerste bericht Vvt VVeenen (1620) wordt genoemd. Dit werd uitgegeven door Jan Andriesz Cloeting zelf.

Exemplaar
Stockholm, Kungliga Biblioteket: Tidningar Nederländerna (10 mei 1623, 9 juli 1624, 13 augustus 1624, 18 maart 1630, 5 oktober 1643).

Literatuur
¶ Arthur der Weduwen, ‘Courante uyt Italien, Duytslandt, &c. Amsterdam, 1618-1669’, in: idem, Dutch and Flemish Newspapers of the Seventeenth Century, deel 2 (2017), p. 181-259
¶ F. Dahl, Dutch corantos 1618-1650: a bibliography illustrated with 334 facsimile reproductions of corantos printed 1618-1625 and an introductory essay on 17th century Stop the press news (Götenborg 1946)
¶ F. Dahl, ‘Amsterdam : earliest newspaper centre of Western Europe. New contributions to the history of the first Dutch and French corantos’, in: Het Boek 25 (1938/39), p. 161-197
¶ W.P. Sautijn Kluit, ‘Delfsche couranten’, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde 1872, p. 25
¶ G.D.J. Schotel, Het maatschappelijk leven onzer vaderen in de zeventiende eeuw, deel 1 (Haarlem 1868), p. 82
Navorscher 6 (1856), p. 363.

Rietje van Vliet