Courier de Commerce, et Maritime (1795)

Titelbeschrijving
Courier de Commerce, et Maritime.

Periodiciteit
Saakes meldt in zijn Naamlijst van juli 1795 dat dit blad ‘3 maal pr. Week, Maandag, Woensd. en Vrijd. uitkoomt’ (p. 159).

Bibliografische beschrijving
Folio-uitgave.

Boekhistorische gegevens
‘Adres aan de Fransche Courantdrukkerij op de Agterb. Wal, agter ’t Gener. Post Compt. te Amsteldam. De prijs is, bij Intekening, in ’t Jaar f. 10 – 10 –’. Aldus Saakes in zijn Naamlijst van juli 1795, p. 160.

Inhoud

1.De diverse Wissel-Coursen. 2. Cours der Specien. 3. Cours der Effecten, zoo van deze Republiek als die der vreemde Mogendh. 4. Het binnenkomen en uitzeilen der Schepen, in- en uit de Zeehavens dezer Republiek en vreemde Havens; als mede de verdere Zeetijdingen en het geen verder eenige Relatie tot het Commerciële heeft (bron: Saakes, p. 159-160).

Het lijkt, mede in het licht van deze inhoudsopgave, redelijk te veronderstellen dat deze Courier ten minste deels in het Nederlands is verschenen. Er was in 1795 nog geen praktische noodzaak (laat staan: verplichting) om berichten over de Amsterdamse beurs en de scheepvaart (uitsluitend) in het Frans te verspreiden.

Exemplaren
Geen exemplaar gevonden.

André Hanou