Courier van den Neder-Rhijn (1781)

Titelbeschrijving
De Courier van den Neder-Rhijn.
Alternatieve spelling: Neder-Rhyn.

Periodiciteit
Over het bestaan van het blad en de datering worden we geïnformeerd door het anonieme in 1781 verschenen pamflet Zeer merkwaardige brief […] (1781).

Inhoud
De Courier van den Neder-Rhijn bevatte vermoedelijk commentaar op het politieke nieuws. In het pamflet Zeer merkwaardige brief (1781) is namelijk, zonder enige toelichting, een brief aan de redactie van de Courier opgenomen, gedateerd 6 oktober 1781.
De anonieme Amsterdamse briefschrijver wijst hierin op de bekende dubbele patstelling in de Republiek: de kustprovincies willen uitbreiding van de marine, de landprovincies juist augmentatie van het landleger. De Engelsen, zo schrijft de Amsterdammer in de overdruk, verklaren de Republiek de oorlog als wij de Fransen scheepstimmerhout leveren en de Fransen beschouwen ons als vijanden als wij niet leveren. Het is daarom niet aan stadhouder Willem V of zijn adviseur Lodewijk Ernst hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel, maar aan de Staten-Generaal om de politieke impasse te doorbreken. De prinsgezinde schrijver verzoekt de Courier de prins en de hertog niet meer voor de ‘rampen der Republiek’ verantwoordelijk te houden en de aanvallen op hun persoon te staken.
Het is onduidelijk of de Courier van den Neder-Rhijn een fake-uitgave is, en zo niet of het blad een orangistisch dan wel een patriots standpunt innam.

Relatie tot andere periodieken
De mogelijkheid dat de Courier van den Neder-Rhyn een verschrijving is van De Post van den Neder-Rhijn (1781-1787), De post naar den Neder-Rhijn (1782-1783/1784) of De Courier van den Neder-Waal (1787), is uitgesloten omdat de bewuste brief niet in die bladen voorkomt.

Bronnen
Zeer merkwaardige brief van een Amsterdammer over den tegenwoordigen toestand der Republik, getrokken uit den Courier van den Neder-Rhyn van zaturdag den 6. october 1781 (z.p.z.j. [1781]) (Knuttel 19658).

Exemplaar
Er is geen exemplaar bekend.

Pieter van Wissing