Cours van Coopmanschappen tot Amsterdam (1757)

Titelbeschrijving
Cours van Coopmanschappen tot Amsterdam, den 21. November. Anno 1757.

Periodiciteit
Dit lemma is gebaseerd op het hieronder genoemde artikel van Sautijn Kluit, die de aflevering van 21 november 1757 in handen heeft gehad. Het is niet bekend hoe lang dit periodiek heeft bestaan.

Bibliografische beschrijving
Lange strook, aan beide zijden in twee kolommen gedrukt. In het titelblok is een klein wapen van Amsterdam afgedrukt, tussen twee druipstaartende leeuwen.

Boekhistorische gegevens
‘Met Consent van de E.E. Groot-Achtbaare Heeren Burgemeesteren t’Amsterdam, by H. Boussiere, Boekverkooper op den Dam, word deeze Cours der Koopmanschappen uitgegeeven’.

Inhoud
Prijscourant.

Exemplaar
Geen exemplaar bekend.

Literatuur
W.P. Sautijn Kluit, ‘De Amsterdamsche prijs-courantiers in de 17e en 18e eeuw’, in: R. Fruin (red.), Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, Nieuwe Reeks, deel 8, (’s-Gravenhage 1875), p. 58-66; p. 65.

Rietje van Vliet