Cours van Negotie tot Amsterdam (1609-1812)

Titelbeschrijving
¶ Cours van Negotie tot Amsterdam.
¶ Alternatieve titel: Cours van Coopmanschappen tot Amsterdam, den 21. November. Anno [jaar]

Periodiciteit
De krant verschijnt vanaf 1609, aanvankelijk op maandag, later op dinsdag. Van 1686 tot 1718 is zaterdag de verschijningsdag en daarna weer maandag. Vanaf februari 1796 verschijnt het blad tevens op donderdag. In 1812 en 1813 wordt de inhoud opgenomen in de tweetalige Affiches, Annonces et Avis Divers d’Amsterdam.
Posthumus (1943) stelt dat er in 1609-1813 11.989 Amsterdamse prijscouranten verschenen kunnen zijn.

Bibliografische beschrijving
Lange strook, aan beide zijden in 2 kolommen gedrukt. In het titelblok is een klein wapen van Amsterdam afgedrukt, tussen twee druipstaartende leeuwen.

Boekhistorische gegevens
Cours van Coopmanschappen van 14 februari 1741: ‘Met Consent van de E.E. Groot-Achtbaare Heeren Burgemeesteren t’Amsterdam, by H. Boussiere, Boekverkooper op den Dam, word deeze Cours der Koopmanschappen uitgegeeven’.

Inhoud
Prijscourant.

Bronnen
¶ Amsterdam, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (Nederlandsch Economisch-Historisch Archief ): Collectie Commerciële couranten, sign. ARCH04271, ARCH04014, ARCH04174, ARCH04175

Exemplaren
¶ Amsterdam, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis: PM 405 (18 december 1679, 1694, 13 februari 1741, 16 juni 1777 en 1 augustus 1808)
¶ Amsterdam, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (Nederlandsch Economisch-Historisch Archief ): AMS 1.01

Literatuur
¶ John J. McCusker, Cora Gravesteijn, The Beginnings of Commercial and Financial Journalism. The Commodity Price Currents, Exchange Rate Currents, and Money Currents of Early Modern Europe (Amsterdam 1991)
¶ P. Boorsma en J. van Genabeek, Commercial and financial serial publications of the Netherlands Economic History Archives 1580-1870 (Amsterdam 1991)
¶ N.W. Posthumus, Nederlandsche Prijsgeschiedenis, deel 1: Goederenprijzen op de beurs van Amsterdam 1585-1914 (Leiden 1943), p. XXII
¶ W.P. Sautijn Kluit, ‘De Amsterdamsche prijs-courantiers in de 17e en 18e eeuw’, in: R. Fruin (red.), Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, Nieuwe Reeks, deel 8, (’s-Gravenhage 1875), p. 58-66

Rietje van Vliet