Daemon (1803)

Titelbeschrijving
De Daemon.

Periodiciteit
De eerste aflevering van dit vrijdags weekblad wordt aangekondigd in de Oeconomische Courant van 4 mei 1803. Saakes noemt deze aflevering in zijn Naamlijst van juli 1803 (p. 436). In december 1803 blijkt het blad met 4 nrs. ‘compleet’ te zijn (p. 478).

Bibliografische beschrijving
In groot octavo.

Boekhistorische gegevens
Amsterdam, J.G. Rohloff.
Nr. 1 was volgens Saakes verkrijgbaar voor ƒ 0:1:8; de nrs. 1-4 moesten 6 stuivers opbrengen.

Inhoud
De advertentie in de Oeconomische Courant van 4 mei 1803 begint aldus:

IETS VREEMDS! – Men ziet thans eenen GEEST als Publiekschryver op het Tooneel verschynen!! – Door niets, dat extensie heeft, verhinderd, om overal, zelfs in de vastst-geslootene en geheimste plaatzen, te kunnen indringen, zonder door iemand ontdekt te worden, zou dezelve zéker in staat zyn, veel méér te zien en te hooren, en zou dus ook nog al iets méér kunnen vertellen, dan veelen misschen ooit anders zouden te weeten komen. – – De DÆMON, (men mag hem Duivel of Engel heeten) een Weekblad […].

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

André Hanou