Dag-Blad […] Provisionele Representanten van het Volk van Holland (1795-1796)

Titelbeschrijving
Dag-Blad van het verhandelde ter Vergadering van de Provisionele Representanten van het Volk van Holland.
Deze titel is gebaseerd op de advertentie in de Hollandsche Courant van 14 augustus 1795, waar sprake is van de ‘Dag-Bladen van het verhandelde [etc.]’. Of het begrip ‘Dag-blad’ in werkelijkheid voorkwam op de titelpagina, is niet bekend. Wellicht wordt in de advertentie gedoeld op een reeks losse publicaties, zoals Vrijheid, Gelykheid, Broederschap. Vergadering van de provisioneele Repraesentanten van het Volk van Holland, Donderdag den 12 Maart 1795 [13 t/m 31 maart 1795].

Periodiciteit
Voor nr. 1 (‘stukje’) wordt geadverteerd in de Hollandsche Courant van 14 augustus 1795. In deze aflevering worden de vergaderingen van 26 januari t/m 19 februari 1795 verslagen (incl. vergaderstukken). Iedere maand volgt een nieuwe aflevering; drie afleveringen vormen samen een deel.
De opheffing van de Provisionele Representanten van Holland als bestuursorgaan in april 1796 betekende het einde van dit ‘Dag-Blad’.

Bibliografische beschrijving
In octavo. De delen zijn voorzien van een register, aldus de uitgever in genoemde advertentie.

Boekhistorische gegevens
Den Haag, Van Cleef. Prijs per aflevering: 16 stuivers.

Relatie tot andere periodieken
Apart verschenen de Decreeten van de Provisioneele Repraesentanten van het Volk van Holland (1795-1796).

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Rietje van Vliet