Dag-Journaal, der Krygsverrigtingen (1792-1793)

Titelbeschrijving
Dag-Journaal, der Krygsverrigtingen van de Oostenryksche, Pruissische en Fransche krygsbende, in den jongstbegonnen oorlog, uit de authenticqste berichten byeen verzameld.

Periodiciteit
Maandelijks (in ieder geval in augustus en oktober 1792 tweewekelijks) blad, in ten minste elf afleveringen. Nr. 1 geeft op de titelpagina de aanduiding ‘Voor den Eersten Juny 1792’. De daarop volgende afleveringen hebben de aanduiding ‘1e July’, ‘1e Augustus’, 15e Augustus’, ‘1 September’, ’15 September’, ‘1 October’, ’15 October’, ‘1 November’. De laatste twee afleveringen geven echter geen datum. Alle afleveringen hebben in het impressum ‘1792’, behalve de elfde en laatste: ‘1793’.
Bij Saakes worden echter in december 1792 reeds de afleveringen 1-11 vermeld (p. 271).
Het voorbericht van nr. 1 zegt niet de bedoeling te hebben een weekblad te zijn of ‘geregeld Maandwerk’, maar dat men steeds een ‘vervolg’ wil geven, naar gelang de urgentie (p. 3).
Op de laatste pagina vindt men: ‘Einde van het Eerste Deel’ (p. 352). Mogelijk heeft men bedoeld het werk te willen vervolgen.

Bibliografische beschrijving
In octavo.
Elke aflevering, behalve nr. 8, heeft een eigen titelpagina met aanduiding van nummer en tijd. Op de derde pagina begint de tekst, na short title en na aanduiding van nummer en tijd zoals op de titelpagina reeds voorkomt.
Vrijwel elke aflevering bevat 32 pagina’s tekst. Het geheel is doorgenummerd (p. 1-352).

Boekhistorische gegevens
Titelpagina’s: ‘Te Amsterdam, By J. Peppelenbos’. Saakes noemt in zijn Naamlijst van december 1792 (p. 271) de prijs per aflevering (4 stuivers) en voor de nrs. 1-11 samen (ƒ 2:4:0).

Inhoud
Het Voorbericht (nr. 1) spreekt van het enorme succes van de journalen met verslag van de Pruissische veldtocht in de Republiek, 1787. Men wil iets soortgelijks met betrekking tot de huidige oorlog door de bondgenoten van de Republiek tegen de ‘gewelddaadige overweldigers der Staaten’ (begonnen april 1792). Bij die oorlog is de Republiek (nog) niet betrokken, maar ze heeft er wel alle belang bij. Het nieuws is niet afkomstig van bijzondere correspondenten, maar wordt verzameld uit binnen- en buitenlandse couranten.
Het blad heeft een duidelijk anti-revolutionaire atmosfeer. Het geeft niet alleen staatsstukken, diplomatieke demarches en oorlogsrapportages, maar verslaat ook met afkeer de gebeurtenissen in Parijs. Men vindt de ontwikkelingen barbaars.

Exemplaar
Amsterdam, Universiteitsbibliotheek: Pfl. T n 8a (Knuttel 22054)

André Hanou