Dag-Verhaal Van het Gebeurde te Amsteldam (1795)

Titelbeschrijving
Dag-Verhaal Van het Gebeurde te Amsteldam, Zedert Zondag den 18 January 1795 den eersten Dag, waar op de Vryheids-Zon Amstels Inwoonders begon toe te lichten.
Aldus de titelpagina van ‘No. 1.’. Vanaf nr. 2 hebben de titelpagina’s: Vervolg van het Dag-Verhaal Van het Gebeurde in Amsteldam, met eigen nummeraanduiding.

Periodiciteit
Er zijn 13 ongedateerde afleveringen bekend. De beschreven gebeurtenissen vonden plaats van 18 januari tot 4 maart 1795. Het is dus duidelijk dat dit Dag-Verhaal niet dagelijks verscheen maar wel de gebeurtenissen van dag tot dag behandelde.

Bibliografische beschrijving
Elke aflevering bevat acht pagina’s in kwarto. Het geheel is doorgepagineerd 1-104. Op de titelpagina van nr. 1 bevindt zich een vignet: de Faam die de ‘Vryheid’ blaast.

Boekhistorische beschrijving
De titelpagina’s melden: ‘Te Amsterdam, By Wynands, Weege en Brongers, Boekverkopers. À 2 Stuyvers’.

Inhoud
Deze periodiek verslaat de belangrijkste politieke ontwikkelingen in Amsterdam, vanaf het moment dat de burgerij niet langer afwachtte maar zelf het initiatief nam om de revolutie gestalte te geven.
Dat begon met een bijeenkomst in het Wapen van Embden op 18 januari, waarna een delegatie onder leiding van Cornelis Rudolf Theodorus Krayenhoff naar het stadhuis ging om de burgemeesters tot aftreden aan te zetten. Vervolgens werd vanaf de Waag een proclamatie voorgelezen, inhoudend dat voortaan een ‘comité révolutionair’ de macht in handen had.
Vanaf dat moment verslaat het blad de ontwikkelingen: het ontslag van patriotten uit de gevangenis, het herstel van de oude burgerkrijgsraad van 1787, de ondersteunende proclamaties van het Franse militaire bevel, het opvoeren in de schouwburg van een nieuw ballet (met Marseillaise en vrijheidsboom op het toneel), de nieuwe aanstellingen, de initiatieven van vooraanstaande leden van de leesgezelschappen U en AK, enzovoorts.
De gang van zaken wordt tevens duidelijk gemaakt door de afgedrukte teksten van de nieuwe verordeningen en maatregelen.

Exemplaren
¶ Amsterdam, Universiteitsbibliotheek: OTM 070-33
Full text

André Hanou