Dagblad der Vergaderingen van de Administratieve Municipaliteit van Amsterdam (1798)

Zie Handelingen van de Municipaliteit der Stad Amsterdam (1795-1803).