Dagblad der Vergaderingen van het Intermediair Gemeentebestuur van Amsterdam (1801-1803)

Zie Handelingen van de Municipaliteit der Stad Amsterdam (1795-1803).