Dagblad van Aanwyzing (1784)

Titelbeschrijving
Dagblad van Aanwyzing, van Verstandhouding, van Koophandel, van Vervoeging, van Bekendmaakingen, en van verscheiden Berichten. Kleine Biljetten van Amsterdam.

Periodiciteit
Voor nr. 16 van dit blad wordt geadverteerd in de Hollandsche Historische Courant van 22 januari 1784. Verschijningsdagen zijn dinsdag en vrijdag. Er zijn geen aanwijzingen dat er meer dan deze 16 afleveringen zijn verschenen.

Boekhistorische gegevens
Uitgegeven door de rooms-katholieke boekverkoopster Catharina Hazard uit Amsterdam, werkend onder de naam Weduwe Cuirot. Haar echtgenoot Charles François Cuirot (†1779) was handelaar in prenten, boekjes en papieren.
Genoemde advertentie geeft de volgende informatie over de wijze van intekening en advertenties plaatsen:

De Inteekening geschied op het Generaal Comptoir van Aanwyzing, by de Wed. Guirot [Cuirot] en Comp., Boekverkoopers, in de Nieuwstraat, de Derde Straat op den Nieuwendyk van den Dam, en kost voor een heel Jaar een Goude Ducaat, ’t welk men vooruit betaald; ieder Nummero afzonderlyk kost 2. Stuivers. De Advertentien, Berichten &c. moeten geteekent zyn door degeenen welke ze zenden en haare aanteekening kost 6 Stuiv. voor 10. Regels, en daar boven betaald men 6. Duiten voor elke Regel. De Inteekenaars hebben het voordeel van niet meer als 5 Stuiv., in plaats van 6. Stuivers te betaalen.

Inhoud
Het blad is blijkens genoemde advertentie geschreven in het Frans en het Nederlands.

Exemplaren
Geen exemplaar gevonden.

Rietje van Vliet