Dagblad van de Vergaderingen der Representanten van het Volk van Amsterdam (1795-1796)

Zie Handelingen van de Municipaliteit der Stad Amsterdam (1795-1803).