Dagblad van het Departement van de Schelde (1811-1814)

Zie Middelburgsche Courant (1758-1929).