Dagblad van het Departement Vriesland (1811-1813)

Zie Leeuwarder Courant (1752-heden).