Dagblad voor den Gemeenen Man (1811)

Titelbeschrijving
Dagblad voor den Gemeenen Man, ter inlichtinge in het Wetboek Napoleon, bevat in zamenspraken tusschen Pieter en Ernst, twee geburen.

Periodiciteit
Saakes noemt in deel 5 (1811) van zijn Naamlijst een ‘Nr. 1’ van dit blijkbaar als periodiek opgezette Dagblad (p. 236). Op 12 augustus 1811 meldt het Journal du Département de la Frise / Dagblad van het Departement Vriesland dat er ‘reeds 12 Nummers het ligt zien’. Volgens het Journal du Département de la Frise/Dagblad van het Departement Vriesland van 22 november 1811 zijn er 32 nrs. verschenen. De frequentie is dan iets gewijzigd in 2 à 3 afleveringen per twee weken.

Bibliografische beschrijving
In kwarto.

Boekhistorische gegevens
Uitgave van H. Moolenijzer, te Amsterdam. De prijs is ƒ 0:0:8 (Saakes). Het Journal du Département de la Frise noemt als prijs een ½ stuiver. Daar worden naast de naam van Moolenijzer de volgende verkoopadressen genoemd: Brouwer (Leeuwarden), Wed. van der Ley (Harlingen), Schierbeek en Groenenberg (Groningen).
In de advertentie in de Gazette d’Amsterdam/Amsterdamsche Courant van 27 juli 1811 wordt gesuggereerd dat er sprake is van twee verschillende ‘Volksbladen’: Dagblad voor de Gemeenen Man, ter inlichting in het Wetboek Napoléon, waarvan op dat moment reeds 12 nrs. zijn verschenen (4 duiten per aflevering), en de Gesprekken tusschen twee Kooplieden, ter inlichting in het Wetboek van Koophandel (1½ stuiver per aflevering). Dit laatste weekblad bevat een zakelijke inleiding en gaat met name over faillissementen (Oprechte Haarlemse Courant van 24 augustus 1811).
Verwarrend is dat de uitgever in dezelfde advertentie meldt dat het Dagblad voor den Gemeenen Man eveneens samenspraken tussen Peter en Ernst bevat. De periodiek is

vervat in gemeensame Samenspraken tusschen Peter en Ernst, twee Geburen. Deze Gesprekken in den ware Volkstoon opgesteld, leveren alles op wat iemand noodig heeft, en wat voor ieder belangrijk is om zijn eigen welzijn te weten te weten en te betragten […].

Later lijken de twee periodieken in elkaar geschoven te zijn. In het genoemde Journal du Département de la Frise/Dagblad van het Departement Vriesland van 22 november 1811 is namelijk sprake van nog slechts één titel (prijs: 4 duiten):

Het DAGBLAD voor de gemeene Man, ter inlichting in het Wetboek NAPOLEON, bevat in Zamenspraken tusschen Pier en Ernst twee geburen; dit Dagblad is zeer onmisbaar voor die geene dewelke met de WETTEN van het Ryk bekend wil zyn […].

Inhoud
In de Oprechte Haarlemse Courant van 24 augustus 1811 wordt gesproken van ‘gemeenzame Samenspraken’ die in de ‘ware Volkstoon’ zijn opgesteld. Ze leveren alles op ‘wat iemand noodig heeft, en wat voor ieder belangrijk is om tot zijn eigen welzijn te weten en te betragten’.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

André Hanou