Dagblad voor den Gemeenen Man (1811)

Titelbeschrijving
Dagblad voor den Gemeenen Man, ter inlichtinge in het Wetboek Napoleon, bevat in zamenspraken tusschen Pieter en Ernst, twee geburen.

Periodiciteit
Saakes noemt in deel 5 (1811) van zijn Naamlijst een ‘Nr. 1’ van dit blijkbaar als periodiek opgezette Dagblad (p. 236). Op 12 augustus 1811 meldt het Journal du Département de la Frise / Dagblad van het Departement Vriesland dat er ‘reeds 12 Nummers het ligt zien’. De Oprechte Haarlemse Courant van 24 augustus 1811 adverteert dat het Dagblad wekelijks twee nummers verschijnen en dat er reeds 20 nrs. op de markt zijn gebracht.

Bibliografische beschrijving
In kwarto.

Boekhistorische gegevens
Uitgave van H. Moolenijzer, te Amsterdam. De prijs is ƒ 0:0:8 (Saakes). Het Journal du Département de la Frise noemt als prijs een ½ stuiver. Daar worden naast de naam van Moolenijzer de volgende verkoopadressen genoemd: Brouwer (Leeuwarden), Wed. van der Ley (Harlingen), Schierbeek en groenenberg (Groningen).

Inhoud
Genoemde advertentie meldt dat de tekst in vraag en antwoord is opgesteld. In de Oprechte Haarlemse Courant van 24 augustus 1811 wordt gesproken van ‘gemeenzame Samenspraken’ die in de ‘ware Volkstoon’ zijn opgesteld. Ze leveren alles op ‘wat iemand noodig heeft, en wat voor ieder belangrijk is om tot zijn eigen welzijn te weten en te betragten’.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

André Hanou