Dagverhaal der Handelingen des Wetgevenden Lichaams van het Bataafsch Gemeenebest (1801-1802)

Zie Dagverhaal der Handelingen van het Vertegenwoordigend Lichaam (1798-1802).