Dagverhaal der Handelingen van het Intermediair Administratif Bestuur van het Voormaalig Gewest Friesland (1798-1799)

Titelbeschrijving
Dagverhaal der Handelingen van het Intermediair Administratif Bestuur van het Voormaalig Gewest Friesland.

Periodiciteit
Het Dagverhaal doet verslag van de bestuursvergaderingen op 8 maart 1798 t/m 30 maart 1799. De opheffing van het intermediair administratief bestuur van Friesland betekent het einde van het Dagverhaal.
Men kan zich afvragen of het hier een tijdschrift betreft. Weliswaar zijn de afleveringen genummerd, maar inhoudelijk gezien zijn het meer vergaderverslagen die in het kader van de openbaarheid van bestuur onder de burgers verspreid worden. Het periodieke karakter van het Dagverhaal legitimeert uiteindelijk de opname in de ENT.

Bibliografische beschrijving
De afleveringen tellen 8 pagina’s in octavo. Het titelblok bevat de titel, het volgnummer, verschijningsdatum. Die laatste datum verschilt van de vergaderdatum. Boven het titelblok staat als motto: ‘Gelykheid. Vryheid’.

Boekhistorische gegevens
Impressum: ‘Te Leeuwarden, Ter Drukkerye van M.A. van der Wal, Boekverkoper op de Kelders’. Colofons geven informatie over een drietal andere Friese verkoopadressen: ‘Franeker Romar, Harlingen Stuurmans, Sneek Bransma, en verders alom’.
Boekverkoper Michiel Adriaan van der Wal was overigens van 8 maart t/m 21 juni 1798 lid van het Intermediair Administratief Bestuur en korte tijd ook voorzitter.
Prijs per aflevering: 2 stuivers.

Inhoud
Vergaderverslagen.
Na de staatsgreep van 22 januari 1798 werden alle bestaande provinciale besturen vervangen door intermediaire administratieve besturen. Ze stonden onder toezicht van het Uitvoerend Bewind in Den Haag, voerden de wet- en regelgeving uit en hielden toezicht op de plaatselijke besturen. Het Intermediair Administratief Bestuur van Friesland werd op 8 maart 1798 geïnstalleerd
Zodra de nieuwe constitutie was goedgekeurd en ingevoerd, zouden de tussenbesturen worden vervangen door departementale besturen. Dit gebeurde op 30 maart 1799.

Relatie tot andere periodieken
Opvolger van het Dagverhaal der Handelingen van het Provinciaal Bestuur van Friesland (1796-1798).

Exemplaren
¶ Amsterdam, Universiteitsbibliotheek: Z 843:7:1 en Z 843:7:2 

Bronnen
¶ Leeuwarden, Tresoar: archieftoegang 8, Gewestelijke Bestuursinstellingen van Friesland, 1795 1807, inv. nr. 1.2.1.5, Inleiding De Intermediaire Administratieve Besturen 30 januari 1798 – 30 maart 1799.

Literatuur
¶ Joris Oddens, ‘The Primacy of Parliamentary Proceedings. The Members of the First Dutch National Assembly and the Dagverhaal’, in: Tijdschrift voor Tijdschriftstudies 34 (2013), p. 109-122
¶ Jacques Kuiper, Een revolutie ontrafeld. Politiek in Friesland 1795-1798 (Franeker 2002), onder meer p. 450-451.

Rietje van Vliet