Dagverhaal der Handelingen van het Vertegenwoordigend- en Intermediair Wetgevend Lichaam des Bataafschen Volks (1798)

Zie Dagverhaal der Handelingen van het Vertegenwoordigend Lichaam (1798-1802).