Darmstadse Thee Courant (1687)

Titelbeschrijving
De Darmstadse Thee Courant.

Periodiciteit
In de colofon wordt als datum genoemd: 1 april 1687.
Het periodieke karakter van deze Thee Courant is twijfelachtig: er is slechts één aflevering bekend die bovendien niet genummerd is en die op grond van de datum 1 april – sinds de zestiende eeuw grappendag – vermoedelijk een eenmalige satirische uitgave is. Het woord ‘courant’ legitimeert de opname in de ENT.

Bibliografische beschrijving
De aflevering telt 12 genummerde pagina’s in kwarto.
Er bestaat ook een uitgave in folioformaat.

Boekhistorische gegevens
Colofon: ‘Te Darmstad, by Steven Onklaar Oudbier, Ordinarische Thee Courantier en Drukker, by de Hennetjes sluys in de Thee vles den 1 April 1687. En zijn te bekomen by C. Pieman, Boeck-verkoper tussen beyde Merckten’. Deze Carel Pieman was boekverkoper te Groningen’.

Inhoud
Spotkrantje. 
Deze krant geeft, geordend naar diverse landen, op satirische wijze uitsluitend nieuws over thee. De titel verwijst naar de uitdrukking ‘een theebriefje halen’: naar de wc gaan. Ook het woord ‘Darmstad’ heeft die connotatie.

Relatie tot andere periodieken
Niet te verwarren met De Oost-Indische Thee-Post (1687). 

Exemplaren
¶ STCN 301868182 (kwarto) en STCN 853610150 (folio)

Literatuur
¶ Arthur der Weduwen, Dutch and Flemish newspapers of the seventeenth century, deel 1 (Leiden/Boston 2017), p. 156.

Rietje van Vliet