Decreeten der Constitueerende Vergadering (1798)

Titelbeschrijving
Decreeten der Constitueerende Vergadering, representeerdende het Bataafsche volk. Eerste [enz.] deel. Januari [enz.] 1798. Het vierde jaar der Bataafsche vryheid.

Periodiciteit
Deze Decreeten verschenen van 22 januari tot en met 4 mei 1798 (in 4 maanddelen).

Bibliografische beschrijving
In octavo.
Ieder deel heeft een eigen titelpagina, opgesierd met medaillon waarop de vrijheidsmaagd en de Bataafse leeuw staan afgebeeld (de laatste voorzien van de Bataafse/Nederlandse vlag). Per deel is sprake van een doorlopende paginering.
De afleveringen beginnen met het motto ‘Gelykheid, Vryheid, Broederschap’, waarna dag en datum van de vergadering, alsmede de aanwezigen, worden genoemd. Zeer waarschijnlijk hebben ze een eigen titelpagina gehad, die bij het inbinden verloren is gegaan (zoals ook aangetroffen bij andere Decreeten).
De omvang van de afleveringen varieert sterk, vooral door de (soms apart gepagineerde) bijlagen (deel 1: 243 p. + XXXII p. ‘Bladwyzer’; deel 2: 669 p. + LXIII p. ‘Bladwyzer’; deel 3: 714 p.; deel 4: 780 p.).

Boekhistorische gegevens
‘In den Haag, Ter ’s Lands Drukkery’.
Aanvankelijk was de oplage van de Decreeten (van de Nationale Vergadering) 2000 exemplaren, maar in april 1796 was dit aantal teruggebracht tot 750. Voor de 4 delen moest volgens Saakes’ Naamlijst in december 1798 ƒ 14:11:8 worden neergeteld (p. 505).

Inhoud
De Constituerende Vergadering maakte deel uit van de Tweede Nationale Vergadering. Na de staatsgreep van 22 januari 1798 zorgden de radicaaldemocratische leden (unitarissen) van dit rompparlement met grote voortvarendheid voor de eerste Nederlandse grondwet. Die werd op 1 mei 1798 aangenomen.
In de Decreeten kan men de parlementaire beraadslagingen van dag tot dag volgen. De besluiten zijn voorzien van de overwegingen, eventuele missiven, rapporten en andere stukken die bij de besluitvorming een rol hebben gespeeld. Uit de Decreeten wordt duidelijk wie welke standpunten heeft ingenomen, wie voorstellen hebben ingediend etc. Deze manier van publiceren van overheidsdecreten en –besluiten is afgeschaft in 1809.

Relatie tot andere periodieken
Voortzetting van de Decreeten der Nationale Vergadering, representeerende het volk van Nederland (1796-1798).
Voortgezet als Decreeten van het Intermediair Wetgeevend Lichaam des Bataafschen volks (1798).

Exemplaren
¶ Leiden, Universiteitsbibliotheek: 1380 H 9-11
Full text

Literatuur
Dagverhaal en Decreten der Nationale Vergadering 1796-1798, op www.dagverhaal.nl (01-01-2010)
¶ L. de Grou, De Staatsregeling van 1798. Bronnen voor de totstandkoming, deel 2 (Den Haag 1990)
¶ M. Schneider, De voorgeschiedenis van de Algemeene Landsdrukkerij (Den Haag 1939), p. 113 e.v.

Rietje van Vliet