Decreeten van 4 Mey tot 12 Juny 1798 (1798)

Titelbeschrijving
Decreeten van 4 mey tot 12 juny 1798.
De titel van de eerste aflevering luidt: Register der decreeten van de Tweede Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks. De overige afleveringen hebben slechts het motto ‘Gelykheid, vryheid, broederschap’.

Periodiciteit
De decreten dateren van 4 mei tot en met 11 juni 1798 (1 deel).

Bibliografische beschrijving
Deze Decreeten zijn gebundeld tot 1 deel in octavo (XIX p. ‘Bladwyzer’ + 386 p.). Op de eerste na hebben alle afleveringen in het titelblok slechts het motto, dag en datum. Vermoedelijk werd iedere aflevering aanvankelijk voorafgegaan door een aparte titelpagina, maar deze moet bij het inbinden zijn weggesneden. De pagina’s zijn doorlopend genummerd.

Boekhistorische gegevens
‘In Den Haag, Ter ’s Lands Drukkerye’.

Inhoud
De Constituerende Vergadering had zichzelf op 4 mei 1798 uitgeroepen tot Vertegenwoordigend Lichaam. Op 12 juni 1798 kwam door een staatsgreep een einde aan dit ongrondwettelijk tot stand gekomen parlement, bestaande uit radicaaldemocratische unitariërs.
De decreten zijn voorzien van de overwegingen, eventuele missiven, rapporten en andere stukken die bij de besluitvorming een rol hebben gespeeld. Uit de verslaggeving wordt duidelijk wie welke standpunten heeft ingenomen, wie voorstellen hebben ingediend etc.

Relatie tot andere periodieken
Voortgezet als Besluiten van de Tweede Kamer en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks (1798-1802).

Exemplaren
Leiden, Universiteitsbibliotheek: 1380 H 15

Rietje van Vliet