Decreeten van het Intermediair Wetgeevend Lichaam (1798)

Titelbeschrijving
Decreeten van het Intermediair Wetgeevend Lichaam des Bataafschen volks. 

Periodiciteit
Deze Decreeten verschenen blijkens de titelpagina van 13 juni tot en met 31 juli 1798 (2 delen).

Bibliografische beschrijving
In octavo.
Ieder deel heeft een eigen titelpagina, opgesierd met medaillon waarop de vrijheidsmaagd en de Bataafse leeuw staan afgebeeld (de laatste voorzien van de Bataafse/Nederlandse vlag).
Per deel is sprake van een doorlopende paginering. De afleveringen beginnen met het motto ‘Gelykheid, Vryheid, Broederschap’, waarna dag en datum van de vergadering, alsmede de aanwezigen, worden genoemd. Zeer waarschijnlijk hebben ze een eigen titelpagina gehad, die bij het inbinden verloren is gegaan (zoals ook aangetroffen bij andere Decreeten).
De omvang van de afleveringen varieert sterk (deel 1: 336 p; deel 2: 664 p.).

Boekhistorische gegevens
‘In den Haag, Ter ’s Lands Drukkery’.
Aanvankelijk was de oplage van de Decreeten (van de Nationale Vergadering) 2000 exemplaren, maar in april 1796 was dit aantal teruggebracht tot 750. De twee delen samen kostten volgens Saakes’ Naamlijst van december 1798 ƒ 5:7 (p. 505).

Inhoud
Na de staatsgreep van 12 juni 1798 kwam er een Intermediair Wetgevend Lichaam, dat overeenkomstig de staatsregeling van 1798 verkiezingen uitschreef voor een Vertegenwoordigend Lichaam. Dit nieuwe parlement kwam op 31 juli 1798 voor het eerst bijeen.
De Decreeten zijn voorzien van de overwegingen, eventuele missiven, rapporten en andere stukken die bij de besluitvorming een rol hebben gespeeld. Uit de verslaggeving wordt duidelijk wie welke standpunten heeft ingenomen, wie voorstellen hebben ingediend etc.

Relatie tot andere periodieken
Voortzetting van de Decreeten der Constitueerende Vergadering, representeerdende het Bataafsche volk (1798).

Exemplaren
Leiden, Universiteitsbibliotheek: 1380 H 12-13

Literatuur
Dagverhaal en Decreten der Nationale Vergadering 1796-1798, op www.dagverhaal.nl (01-01-2010)
¶ M. Schneider, De voorgeschiedenis van de Algemeene Landsdrukkerij (Den Haag 1939), p. 113 e.v.

Rietje van Vliet